Трудово право

  • изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, правилници за вътрешен трудов ред и други
  • сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения
  • консултации и представителство за извънсъдебно и съдебно решаване на трудовоправни спорове
  • разрешения за наемане на работа на чужденци
  • дисциплинарна отговорност, налагане на дисциплинарни наказания
  • обезщетения за трудови злополуки, защита срещу незаконно уволнение, възстановяване на работника/служителя на предишната му работа

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.