Консултации в областта на гражданското и административното право

  • устни и писмени консултации – на място и дистанционно (по телефон и онлайн)
  • мотивирани становища в областта на гражданското, търговското, облигационното, вещното, административното, дружественото, трудовото, наследственото и други отрасли и подотрасли на правото
  • консултации и становище преди завеждане на дело
  • предварително проучване, анализ и изразяване на становище по сделки, правни въпроси, договори и друга документация
  • при необходимост можем да Ви насочим към специалисти, с които си партнираме успешно – нотариуси, съдебни изпълнители, геодезисти, кантори за счетоводно обслужване, фирми за строителен надзор, застрахователи и други.

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.