Интелектуална собственост

  • защита на и разпореждане с права на интелектуална собственост
  • защита на авторското право и сродните на авторското права – фотографски и други изображения и други обекти на авторското право
  • договори за уреждане на отношенията с носители на права на интелектуална собственост – отстъпване на изключително и неизключително право на използване на обекти на авторското право и други
  • прехвърляне на права на интелектуална собственост
  • предоставяне на права върху ноу-хау, софтуерни лицензи, франчайзингови споразумения
  • споразумения за конфиденциалност на предоставената информация
  • представителство в спорове за права върху домейн
  • права върху търговски марки

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.