Административно право

  • съдействие в процеса по издаване на административни актове
  • обжалване на административни актове и наказателни постановления
  • писмени възражения срещу съставен акт за установяване на административно нарушение
  • оспорване на административни актове по административен и съдебен ред
  • отговорност на държавата и общините за вреди
  • проучване и консултиране по отношение на дейности с разрешителен и лицензионен режим, съдействие и представителство пред административните органи в процеса на издаване на разрешения, лицензи и други актове

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.