Политика на поверителност

последна промяна: 29.03.2018 г.

Дефиниции

При прилагане на настоящата Политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

  • Калев и партньори (също „ние“, „наш“, „нас“ и т.н.)„Адвокатска кантора «Калев и Борисов»“, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик”, № 110, ет.3, офис № 8, вписано в регистър БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ 103797577;
  • Потребител – физическото лице (субект на данни), заявило желание да се възползва от Услуга чрез заявяването на дадената Услуга през съответната форма на http://kalevpartners.bg/;
  • Услуги – изпращането по e-mail от страна на Калев и партньори на периодични информационни съобщения, свързани с актуални правни въпроси, или разглеждане и отговор на отправени чрез контактната форма запитвания по юридически въпроси.

Приложимост

С въвеждането на своя e-mail адрес и заявяването на съответната Услуга всеки Потребител декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на обработването на своите личните данни във връзка с предоставянето на Услугата. Настоящата Политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

В случай че Потребителят е непълнолетно лице на възраст над 16 години, заявяването на Услугата следва да стане със знанието и съгласието на неговите родители или попечители за извършването на заявяването, съответно за потвърждаване на запознаване с настоящата Политика на поверителност. В случай че Потребителят е на възраст под 16 години, заявяването на Услугата, съответно потвърждението за запознаване с настоящата Политика на поверителност, следва да бъдат извършени от родител или настойник.

Калев и партньори не събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, когато знае, че необходимото съгласие за това не е дадено по надлежния ред, описан по-горе. Ако смятате, че детето Ви може да ни е предоставило своите лични данни в нарушение на тези изисквания, молим да се свържете с нас по един от посочените в секция Контактна информация по-долу начини и ние ще изтрием такива лични данни.

Законосъобразност на обработването, видове лични данни, начини на събиране, цели на използване

Калев и партньори действа като администратор по отношение на личните данни на Потребителите, събирани и обработвани във връзка с предоставянето на Услугите. Калев и партньори съхранява и обработва по друг начин личните данни на Потребителите в съответствие с приложимото местно законодателство и относимите международни актове.

Калев и партньори използва даденото съгласие в процеса на записване за Услугите като правно основание за обработване на личните данни на Потребителите.

Задължително изискуемите лични данни се свеждат единствено до e-mail адреса, който съответният Потребител ни предоставя при записване за някоя от Услугите. Изпращането на име и телефон при отправяне на запитване по юридически въпроси е пожелателно и предоставянето им става изцяло по преценка на съответния Потребител. Калев и партньори не събира и не получава лични данни по други начини. Предоставянето на задължително изискуемите лични данни е необходимо изискване за предоставяне на Услугите, тъй като без този наложителен минимум от лични данни Калев и партньори не може да предостави Услугите.

Калев и партньори съзнателно ограничава събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на Потребителите на заявената от тях Услуга. В допълнение към това, когато Вие заявявате желание да получавате периодични информационни съобщения, ние изпращаме e-mail с потвърдителен линк, за да се убедим, че Вие наистина сте заявили лично записване за тази Услуга. Тъй като e-mail адресът е единственият тип лични данни, които задължително изискване при заявяване на Услуга, Вие можете да изберете да предоставите e-mail адрес, който е регистриран специално за целите на използване на съответната Услуга и който не съдържа Вашите имена, съответно няма да позволи да бъдете идентифицирани, като например newslettersubscriber@abv.bg.

Калев и партньори обработва лични данни в рамките на предоставеното от Потребителите съгласие единствено с цел предоставяне на съответната Услуга. Калев и партньори не използва и няма да използва личните данни на своите Потребители за цели, различни от описаните в тази Политика на поверителност. Калев и партньори не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране по отношение на Потребителите и техните лични данни.

Сигурност на обработването, период на съхранение и трансфер на Вашите лични данни

Защитата на личните данни на Потребителите е от изключителна важност за Калев и партньори. Въпреки че Калев и партньори не може да гарантира пълна сигурност, Калев и партньори е внедрило и ще поддържа вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица, като например съхранението на личните данни в системи, изискващи автентикация чрез парола, а също и чрез ограничаване на достъпа до тези лични данни единствено до ограничен кръг от лица, които администрират пряко предоставянето на Услугите.

Калев и партньори запазва личните данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, а именно предоставянето на съответната Услуга, докато съответният Потребител продължава да бъде записан за и/или да има интерес от нея, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнението на тези цели.

Предаване на лични данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) не се предвижда, но при необходимост то ще бъде извършено при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания, като в такъв случай на Потребителите предварително ще бъде предоставена изискуемата по закон информация.

С кого и защо споделяме Вашите лични данни

Хостинг компанията, която предлага хостинг услугите във връзка с оперирането на нашия уебсайт, разположен на домейн http://kalevpartners.bg, има достъп до личните данни на нашите Потребители, които ние обработваме, поради естеството на предлаганата от тази компания услуга.

С изключение на посочения по-горе случай Калев и партньори не споделя и няма да споделя личните данни на своите Потребители с трети лица, както и да им предоставя достъп до тях, освен когато Калев и партньори би имало задължение по закон да разкрие тези лични данни.

Отказ от Услугите

Потребителят има право да оттегли даденото съгласие за обработка на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид чрез отправяне на изявление по един от посочените в секция Контактна информация по-долу начини. В този случай Калев и партньори няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя съответната Услуга, с оглед на което Потребителят няма да има възможност да продължи да се възползва от нея.

При отказ по реда, описан по-горе, или чрез натискане на препратката за отписване, достъпна във всяко периодично информационно съобщение, Калев и партньори ще преустанови обработката на съответните лични данни и ще ги изтрие, включително и от всички архиви и резервни копия в сроковете, посочени в тази Политика на поверителност.

Достъп до лични данни, промяна на лични данни

Потребителят има право на достъп до своите личните данни, включително и да получи копие от тях. В случай на неточности Потребителят има право да поиска в писмен вид коригирането на своите лични данни. Потребителят има право да заяви изтриване на своите лични данни (правото „да бъдеш забравен“). Потребителят има също така право на ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването, като и на преносимост на данните.

В случай че Потребител има въпроси във връзка с описаните права или желае да упражни някое от тях, той следва да се свърже с Калев и партньори в писмен вид по един от посочените в секция Контактна информация начини.

Бисквитки (cookies)

С посещаването на нашия сайт http://kalevpartners.bg/ („Сайта“) Вие давате съгласие за съхраняване на бисквитки във Вашето устройство, както и за използването им по начина и за целите, описани в този раздел.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове с данни, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например предпочитан език и други настройки, свързани с визуализацията и навигацията) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.

Нашият Сайт използва както сесийни бисквитки, така и бисквитки, които остават на Вашето устройство за определен период след приключване на съответната сесия – например за запомняне на потвърждението от Ваша страна, че сте запознати с нашата политика по отношение на бисквитките, за да не виждате съответната лента в долната част на страницата при всяко Ваше посещение на Сайта. Ние използваме поставените от нас на Вашето устройство бисквитки единствено за предоставянето на базовата функционалност на нашия Сайт с оглед на предоставяне на качествено съдържание от интерес за посетителите му. Чрез тези бисквитки ние не събираме и не обработваме по друг начин Вашите лични данни.

Във връзка с предоставянето на определени функционалности на нашия Сайт е възможно бисквитките на други администратори на лични данни да бъдат разположени на Вашето устройство през напия Сайт, например тези на Google, Inc. във връзка с използваната от нас услуга Google Maps посредством API интеграция, а също и тези, които позволяват харесване и споделяне на нашите публикации в социалните мрежи, като Facebook, LinkedIn и VK. Тези бисквитки на трети страни и свързаното с тях събиране на лични данни се администрират от съответните трети страни, като Калев и партньори няма достъп до и не обработва евентуално събраните по този начин лични данни, нито пък има възможност да контролира потенциалната им обработка от съответните трети страни. Ако желаете да научите повече за събирането и обработката на Ваши лични данни, извършвано от трети страни, следва да се запознаете с техните самостоятелни политики на поверителност и евентуално да отправите запитвания директно до тях.

Вие можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация и инструкции можете да посетите http://www.allaboutcookies.org/ (на английски език). Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да настроите повечето модерни браузъри да блокират тяхното поставяне. Ако направите това обаче, е възможно някои функционалности на Сайта да не оперират коректно или да отсъстват изцяло.

Промени в Политиката на поверителност

При необходимост Калев и партньори има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност, като в такъв случай посочената по-горе дата на последна промяна ще бъде обновявана.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност Калев и партньори ще предостави на Потребителите двуседмичен срок за запознаване с промените, считан от датата от публикуването на променената Политика на поверителност на тази страница.

В предоставения им двуседмичен срок Потребителите могат да заявят с изрично писмено изявление до Калев и партньори по един от посочените в секция Контактна информация по-долу начини, че не приемат измененията и/или допълненията в Политиката на поверителност. В такъв случай личните данни на този Потребител ще бъдат изтрити, а предоставянето на Услугата – прекратено. В случай че Потребителят не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията на Политиката на поверителност, които ще бъдат приложими към обработката на неговите лични данни в бъдеще.

Решаване на спорове, други разпоредби

В случай на несъгласие от страна на Потребител с описаните в тази Политика на поверителност практики Калев и партньори насърчава Потребителите да се свържат директно с дружеството по един от посочените в секция Контактна информация по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Калев и партньори, право на Потребителя е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата Политика на поверителност не води до недействителност на Политиката на поверителност в нейната цялост.

Контактна информация

  • бул. „Владислав Варненчик“, № 110, ет. 3, .офис № 8

9004 Варна, България

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.