Процесуално представителство

  • процесуално представителство в исков граждански процес пред всички съдилища и във всички инстанции
  • процесуално представителство в административния процес
  • изготвяне на искови молби и отговори на искови молби
  • изпълнителни дела – консултации и представителство пред ЧСИ и ДСИ (частни и държавни съдебни изпълнители)
  • обжалване на действията на съдебния изпълнител
  • събиране на вземанията – обезпечително производство, заповедно производство (заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение), изпълнителни дела
  • процесуално представителство пред арбитражен съд, органи за алтернативно решаване на спорове и особени юрисдикции

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.