Облигационно (договорно) право

 • съставяне на договори, предварителни договори, молби, покани, пълномощни, нотариални актове, споразумения, декларации, нотариални покани, запис на заповед, документи за участие в публична продан и други документи
 • даване на юридическо становище, коментари, изготвяне на предложения за корекции по работни и окончателни версии на всички документи
 • договори за покупко-продажба, наем, изработка, лизинг, заем, поръчка и др.
 • договори за търговско представителство, договори за дистрибуция, франчайзингови договори
 • международно частно право – договори с чуждестранни физически и юридически лица
 • учредяване и вписване на обезпечение на вземанията по договори – поръчителство, ипотека, залог и др.
 • прехвърляне на вземания и задължения, погасяване на задълженията
 • обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред
 • разваляне и прекратяване на договори – по съдебен ред и по извънсъдебен път
 • нищожност и унищожаемост на договори и договорни клаузи
 • съдебна и извънсъдебна защита срещу непозволено увреждане и неоснователно обогатяване
 • учредяване, прекратяване на дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), първоначално вписване, вписване на промени

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.