Становище на КЗЛД във връзка с удостоверяване на временна неработоспособност

Становище на КЗЛД във връзка с удостоверяване на временна неработоспособност 11
дек. 2018

Във връзка с постъпила жалба от гражданин Омбудсманът на Република България е изискал от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) становище във връзка с предоставяне на работодателя на информация за конкретна медицинска диагноза. Становището на КЗЛД по конкретно поставения въпрос е, че посочването на конкретното заболяване в болничния лист във връзка удостоверяването на временна неработоспособност пред работодателя не противоречи на нормите на Общия регламент относно защитата на личните данни. Пълният текст на становището може да бъде видян на тази страница.

Сподели

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.