Пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел

Пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел 25
сеп. 2018

Напомняме Ви, че регистрираните преди 01.01.2018 г. юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) следва в срок до 31.12.2020 г. да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Сподели

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.